Läde Orden

I samband med att IFK Mora köpte stugan 1948, ville styrelsen överlämna en utmärkelse av något slag till dåvarande ordföranden Helmer Landeck. Kassören i föreningen föreslog att låta tillverka ett emblem i gulmetall med ett ordensliknande utseende. Detta fick form av en 4-uddig stjärna, med IFK märket i blåvit emalj i centrum, samt bokstäverna L-Ä-D-E graverade på var och en av uddarna.

Landeck uppskattade denna "orden" högre än alla andra utmärkelser han tidigare hade fått, mest kanske för att han var ensam innehavare av denna orden, med nummer 1.
Under de följande tre åren delades "orden" ut till ytterligare två styrelsemedlemmar, som efter mångårigt arbete, lämnade sin post. I och med tredje "Riddarens" tillkomst blev Lädeorden en institution och ett ordenssällskap.

Det dröjde sedan ända till 1957 innan sällskapet utökades, då dubbades ordföranden Ernfrid Lagborg till Riddare nummer 4 efter mer än 30 års arbete i idrottens tjänst.
Orden finns kvar än idag, och består av sju stycken riddare som var och en av dem upp fyllt nedanstående kriterier:

  • Till riddare av Lädeorden kan endast den utses, som under mycket lång tid på ett förtjänstfullt sätt ägnat tid och krafter åt idrottsarbete inom IFK Mora.
  • Antalet i livet varande riddare må ej överstiga 7.
  • Som självskriven president skall den äldste riddaren fungera, d.v.s den med lägsta numret.
  • Riddartecknet skall bäras vid högtidliga idrottstillfällen såsom jubiléer och liknande.

Lädeordens riddare lämnar vid varje årsmöte 50 kr till en fond. Ur denna fond delas årligen två stipendier på 1000 kr ut - ett till en ledare och ett till en aktiv. Mottagaren skall ha visat prov på gott ledarskap och tillika ett mångårigt arbete inom IFK Mora.